اسکافلد چکشی ستاره ای

سیستم داربست ستاره ای علاوه بر دارا بودن تمام مزیت های سیستم داربست مدولار مثلثی، میتواند جهت داربست بندی نمای ساختمان و یا سایر سازه های بتنی نیز مورد استفاده قرار گیرد و با افزودن یا کاستن پایه های عمودی و میله های افقی میتوان آن را در ارتفاعات مختلف و مقاطع گوناگون مورد استفاده قرار داد.

داربست ستاره ای عمل اتصال توسط ضربه چکش انجام میگیرد که پایه ها و میله ها با ضربات چکش در قفل کن جای داده میشود و نیازی به پیچ و مهره یا بست و سایر اتصالات وجود ندارد.

داربست ستاره ای به دلیل باربری خیلی خوب ، به هنگام بتن ریزی در سقف هایی که ضخامت بتن بیشتری دارند استفاده می گردد.