اسکافلد چکشی کاپلاک

داربست چکشی از پایه های قائم و مهارهای افقی در اندازه های متفاوتی تشکیل شده است. پایه های این نوع داربست در طول های 0/5 ، 1 ، 1/5 ، 2 ، 2/5 و 3 متر تولید میشوند. اسکافلد چکشی به دلیل نداشتن ميله های مايل در نماکاری ساختمان کاربرد فراوانی داشته و همچنین فروش داربست چکشی به عنوان کارآمدترین اسکافلد مدولار در کشور، صنعتی پويا به شمار می آید. در این نوع داربست با افزايش يا کاهش پايه های عمودی و مهارهای افقی میتوان آن را برای ارتفاعات مختلف، کاربردهای گوناگون مانند اجرای دال های بتنی، تراز کردن زيرسازی، مونتاژ قالب فلزی، قالب برداری و غیره و تحمل بارهای متفاوت تنظيم کرد. پايه های عمودی و مهارهای افقی در این داربست با ضربه چکش به قفل کن به يکديگر متصل و يا از هم جدا می شوند.