قالب بندی سر ستون

قالب سرستون ، برای قالب بندی ستون ها و پایه های پل ها مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع قالب ها در مدل های مختلففی بنابر درخواست مشتری بر اساس نقشه ارسالی تولید می شود. این نوع قالب ها از چند بخش تشکیل شده است:

بخش پایینی به صورت مستطیل و بخش های بالای قالب به صورت گلدانی ، سه قوسی ، نیلوفری و ... تولید می شوند . 

بخش میانی قالب های سرستون نیز جهت اتصال دو بخش پایینی و سرستون اصلی می باشد و همین طور با توجه به ارتفاع قالب ها ، جهت جلوگیری از سنگین شدن این قالب ها در چند تکه مجزا و قابل مونتاژ تولید می شوند . 

ارتفاع این قالب ها معمولا از 4 متر به بالا می باشد .

۱ – سرستون قارچی تیپ  A

سرستون‌های استاندارد که با ابعاد تحتانی ۴۰ * ۴۰ و فوقانی ۱۲۰ * ۱۲۰ و ارتفاع ۵۰ سانتیمتر (اورلب ۱۰ سانتیمتر) ساخته و معمولا جزو قالب‌های متداول سرستون بوده که در کارخانه عمودگستر قم دارای انبار تولید میباشد.

اتصال این قالب‌ها به طور معمول با ستون‌های مدولار ۴۰ سانتیمتری بوده و به صورت یکپارچه بتن‌ریزی می‌شود.

۲ – سرستون قارچی تیپ B

سرستون‌های قارچی می‌تواند بنا به نیاز پروژه و طراحی مهندسین سازه در ابعادی غیر از نوع استاندارد آن ولی در هر صورت هماهنگ با سازه مدولار و مقاطع مستطیل و مربع پایه‌های آن ساخته شود.

این تغییرات شامل ارتفاع شیب سرستون یا دهانه بالایی یا مقطع زیرین بوده که البته پروسه ساخت و نحوه مونتاژ آنها منطبق بر نوع استاندارد و متشکل از ۴ قطعه گوشه‌ای متقارن است.

۳ – سرستون تیپ C

گاهی سرستون‌ها به شکل زاویه دار و قارچ‌های مستطیل و مربعی نبوده و با پایه‌های مدور یا حتی بیضوی و ستون‌هایی با مقاطع غیر مدولار، طراحی شده و برای اجرا به قالب‌های سرستون مخصوص و همگون با این اشکال نیاز دارند.

در نهایت ساخت سرستون با هر ابعاد و شکل هندسی قابلیت ساخت و بهره گیری داشته و در پروژه های گوناگون با موفقیت مورد آزمون واقع شده است.