قالب بندی سقف میز پرنده

قالب میز پرنده ؛  برای بتن ریزی سقف مورد استفاده قرار می گیرد . در این سیستم رویه قالب از پلای وود با ضخامت 18 میلیمتر استفاده می شود و در زیر پلای وود نیز از تیرهای افقی و عمودی h20  استفاده می شود . h20 ها توسط اتصالات فلزی به پلای وود پیچ می شوند . سایز استاندارد میز پرنده 2.44*1.22 می باشد . 

بخش زیرین معمولا از اسکافلدهای به اندازه 150*150 استفاده می شود و در بخش بالایی این اسکافلدها ، پیچ تنظیم هایی به صورت U  قرار گرفته که تیرهای عمودی h20  در داخل آن قرار می گیرد و توسط اتصالات فلزی محکم می شوند . سپس قالب ایجاد شده توسط جرثقیل به محل بتن ریزی منتقل می شود . ( نام انتخابی میز پرنده نیز به دلیل این روش انتقال می باشد ) .

معمولا می توان به جای اسکافلد از جک های سقفی با پیچ تنظیم U  نیز استفاده کرد .

نکته : جنس رویه پلای وودها اجازه استفاده از روغن قالب پایه اب را جهت جلوگیری از چسبنگی بتن بعد از اتمام بتن ریزی را میدهد .

مزایای قالب میز پرنده :

ایجاد بتن اکسپوز

افزایش سرعت بتن ریزی

تحمل فشار نقظه ای بالاتر هنگام بتن ریزی

امکان استفاده راحت و سریع در طبقات بالایی

امکان انتقال به طبقات بالایی توسط جرثقیل

امنیت بالا هنگام حرکت کارگران بر روی بتن ریزی 

عدم نیاز به دمونتاژ برای استفاده در طبقات بعدی