قالب فلزی ستون مدولار

از ترکیب پانل ها و کنج های بیرونی و اتصالاتی نظیر پین و گوه می توان انواع مقاطع مورد نیاز برای تشکیل یک ستون بتنی با هر ارتفاعی را ایجاد کرد.

گروه طراحی شرکت سازه گستر مدحت با انجام محاسبات دقیق این پانل ها را طوری طراحی و تولید می نماید که توان و استحکام کافی در مقابل انواع فشارهای هیدرواستاتیکی بتن را داشته باشد.

پانل ها معمولاً به صورت استاندارد در عرض های 10، 15، ... و 50 سانتی متر و طول های 1، 1/5 و 2 متر طراحی و تولید می گردند و کنج ها نیز در انواع گوناگون 5x5، 5x10، 10x10، 2/5x2/5 و نبشی صفر و یا هر اندازه استاندارد دیگری تولید می گردند. ورق رویه 3 میلیمتر و تسمه ها از ورق 5 میلیمتر می باشند.