قالب تیر برق

قالب تیر برق در دو مدل  H شکل و گرد تولید می شود و نقش پایه برای اتصال کابل های برق در منظق شهری و روستایی را بر عهده دارد .

قالب های تیر برق در طول های 9 متر ، 12 متر و 15 متری طراحی و تولید می شوند . با توجه به حساس بودن تولید این محصولات هر 100 قالب تیر برق یک عدد به صورت آزمایشی توسط کارشناسان مربوطه تست می شود تا اشکالات احتمالی مشخص گردد .

قالب های تیر برق با ساختار H  دارای مدل های مختلفی است که نوع لولایی آن بسیار پرمصرف است و مدل های جدید تولید شده توسط شرکت سازه گستر مدحت مزایای مختلفی دارد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم :

تطابق کامل قالب با جدیدترین استاندارد مورد تایید وزارت نیرو و شرکت برق

مسطح بودن و سطح صاف و صیقلی

کاهش نیروی کار و کاهش قیمت تمام شده محصول

مونتاژ و دمونتاژ ساده قالب