جدول وزن قالب بتن

وزن قالب بتن در لیست مشخص گردیده است البته این را باید در نظر داشته باشید که وزن های جدول حدودی می باشد و وزن نهایی با باسکول مشخص می گردد. که امکان دارد یه خورده کم و زیاد شود .قالب بتن در دو نوع لبه خم و تسمه ای تولید می گردد. همینطور که در جدول مشاهده می کنید قالب بتن تسمه ای از قالب بتن های لبه خم سنگین تر می باشد. علت اختلاف وزن قالب های تسمه ای و لبه خم از این جهت هست که قالب های لبه خم کلا یک پارچه از ورق سه میل تولید می گردد و جوش کاری کمی در پشت قالب صورت می گیرد.

ولی قالب بتن تسمه ای از ورق ۳ میل و ۵ میل تولید می گردد. به طوری که رویه قالب از ورق سه میل و تسمه های آن از ورق ۵ میل تولید می گردد. اگر دقت کنید متوجه می شوید که قالب بتن های سوراخدار از قالب های بدون سوراخ نیم کیلو گرم سنگین تر می باشد و این موضوع بخاطر این است که پشت مکانی که سوراخ می شود ورقی قرار داده و جوشکاری می شود که این کار برای استحکام اطراف سوراخ قالب نیاز است.

قالب های تمسه ۶ سانتی فقط به صورت تسمه ای تولید می گردد. این قالب ها سنگین تر از قالب های لبه ۵ می باشد و استقامت زیادی را هنگام بتن ریزی دارد و همچنین طول عمر بیشتری دارد.

مشخصات قالب بتن لبه 5 سانتی خم قالب بتن لبه 5 سانتی جوشی قالب بتن لبه 6 سانتی جوشی
100*10 5.6 6.2 8
100*15 7 7.6 10
100*20 8.5 9.2 11.4
100*25 10 10.5 13
100*30 11.8 13 14.4
100*35 13.5 14 17.5
100*40 15.5 16 19.5
100*45 18 18.5 21.2
100*50 18.6 20 22.5
150*10 9 9.5 11.8
150*20 12.5 13.8 16.7
150*30 17.3 19 21.6
150*40 22.6 25 27
150*50 27 29.5 33
200*10 10.2 11.6 15.6
200*20 16 20 22
200*30 22.8 23.8 24.4
200*40 30.8 33 39.2
200*50 35.2 40 43.5